Nyheter

Välkommen till vår hemsida

Södra Bunns byalag vill tacka er som var med och städade inne och röjde runtom byahuset.

Det blev riktigt bra, tack Anders Lindell för hjälp med maskiner och Börje Fritsell för uppsamlare till gräsklippare.

En av klätterställningarna plockades också ner och där håller vi på med att titta vad vi ska ersätta den med.

Med vänlig hälsning Styrelsen för Södra Bunns byalag

 TAGNA BESLUT

Tagna beslut 2016-05-23

* Vi fortsätter att arbeta för fiberabslutning till Bunn.

* Arbetet med lekplatsen fortskrider.

* Det saknas fortfarande några funktionärer till Ironman 70.3 som äger rum 10/7! Anmälan till Mie Hellberg.

——————————————————————————–

Tagna beslut 2015-10-19

*På grund av för få anmälda till planerad HLR-utbildning skjuts denna på framtiden till våren.

*Inom kort kommer vi att göra en översyn av lekplatsen i Bunn då den inte längre är så säker. Det som bedöms farligt/riskabelt kommer att tas bort.

—————————————————————————–

Tagna beslut 2015-03-30

*Byalagets maillista till medlemmarna är endast till för att förmedla information inom byalaget och får inte användas till andra intressen.

__________________________________________________

* Vidareutbildning HLR + hjärtstartare kommer att genomföras i vår.

* Styrelsen arbetar vidare med att få information om eventuell installation av fiberkabel i Bunn.

* Arbetet med att få till stånd ytterligare tipspromenader till våren fortsätter.

* Ny sand kommer att införskaffas till sandlådan i lekparken.

* På det senaste styrelsemötet, 2014-03-17,  togs beslut om att sätta upp ett eluttag på utsidan av Byahuset.

Nu ligger protokollet från Byastämman 2015 ute här på hemsidan! Under rubriken Föreningen finner ni underrubriken Protokoll.

1 januari, 2012

Kategori: Nyheter