Ordningsföreskrifter

Antagna av Södra Bunns Byalags Styrelse 2012

KÖK

 • Töm alla soporna
 • Se till att använt porslin diskas och ställs in i anvisat skåp
 • Rengör diskmaskinen efter användning
 • Rengör och torka diskbänk, mikrovågsugn och elspisar inkl. ugnar
 • Våttorka golv
 • Skåpsluckor ska avtorkas vid behov

Stora lokalen

 • Bord och stolar ska avtorkas och ställas på anvisad plats
 • Ta bort ev dekorationer
 • Dammsug golvet och våttorka det
 • Inga andra möbler än de som finns i byahuset får användas i lokalen
 • Det är inte tillåtet att åsamka någon skada på bordet t.ex häftstift o dyl

Toaletterna

 • Tvättställ och toaletter rengörs
 • Töm papperskorgar
 • Golven skall våttorkas!
 • Fyll på papper om så behövs

 

Övrigt

 • Allt avfall inkl återvinningsbart avfall bortforslas från byahuset av hyresgästen
 • Alla skador på lokalen, bord, stolar och inventarier skall ersättas av hyresgästen, oavsett om han/hon är direkt eller inderekt vållande. Detsamma gäller vid stöld av inventarier
 • Lämna alltid lokalen i det skick som du själv vill att den ska vara när du hyr byahuset
 • Om städningen ej är utförd korrekt kommer en faktura på städning att skickas till hyresgästen

 

Brandföreskrifter.

 • Använd endast ljusstakar för värmeljus i byahuset
 • Rökning inomhus är inte tillåtet i byahuset
 • Grillning utomhus får endast ske i godkänd grill
 • Fyrverkeri måste skötas med försiktighet och hänsyn till grannar
 • Hyresgästen ansvarar för att eventuella tillstånd söks
 • Timern till kaffebryggare måste användas
 • Innan ni lämnar Byahuset kontrollera att spisar, kaffebryggare, vattenkokare av avstänga, att alla ljus är släkta
 • Kontrollera att alla fönster är reglade och dörrar låsta

Vid nödsituation ring 112
Brandsläckare finns vid båda ingångarna.

Om något fattas eller är trasigt etc, kontakta bokningsansvarig så fort som möjligt.