Bli medlem

Inte medlem än?

Från och med 1/1 2012 är medlemsavgiften 200 kr/år och hushåll.

Medlemsavgiften betalas in på PG : 73 44 06-2

Skriv vem betalningen avser så att det blir rätt i medlemsmatrikeln!!

 

Vill du ha utskick från byalaget? Ange mejl-adress vid inbetalning så lägger i till dig/er i mejllistan!