Kommittéer

Bokningsansvarig Byahuset
Bigitha Johansson
Telefon: 036-54004
Mie Hellberg
0736-254267, info@bunnivarahjartan.se

Byahuskommitté

Marcus Skoglund
VAKANT

Städkontrollant efter uthyrning: Mie Hellberg

 

Aktivitetskommitté
Ingrid Reuthammar (sammankallande)
Daniel Hult
Henrik Lindell
Carl-Johan Lindell
Stuart McInnes
Anne Lennartsson

 

Valberedningen
Dan Thizell (sammankallande)
Tony Hellberg
Anders Lindahl

Tipspromenad
Mie Hellberg

(Medlemmar av Aktivitetskommitté och Tipspromenad äga rätt att ta hjälp av ytterligare personer som de själva utser.)