Styrelse

Ålderman
Johan Blomster
j.blomster@live.se

Byskattmästare
Tony Hellberg

Byskrivare
Hanna Odeen

Ordinarie ledamöter
Marielen Hellberg     info@bunnivarahjartan.se  (webansvarig)
Olaf Dienus
Donald Guander
Anders Reuthammar

Suppleanter:
Inger Persson
Yvonne Fritsell

Granskningspersoner
Roland Lindblad
Marcus Skoglund